Coördinatie van het verkeersplan

Tijdens het evenement gaat u werken volgens het vooraf opgestelde verkeersplan. Op de dag van het evenement zelf kunnen nog altijd onverwachte gebeurtenissen optreden. Ook kan de drukte leiden tot stressvolle situaties.

De ervaring is dat een stukje voorbereiding van uw mensen bijdraagt aan een goede uitvoering van het evenement. Uw mensen weten wat zij moeten doen in een bepaald geval en zijn niet snel verrast bij een grote drukte. Deze uitleg en instructie van uw vrijwilligers of medewerkers kunnen wij voor u verzorgen. (Voor een instructie verkeersregelaar is medewerking van de politie vereist!)

In het verkeersplan worden desgewenst scenario's opgenomen voor een aantal mogelijke gebeurtenissen. Denk hierbij aan het binnenloodsen van een ambulance naar het evenemententerrein. Middels de instructie vooraf bereiden wij uw medewerkers daar op voor.

Een zeer belangrijk element in de uitvoering is echter de coördinatie. Bij onvoorziene omstandigheden kan niet worden afgegaan op het eigen initiatief van de medewerkers "op de straat". De inzet van iedereen zal op elkaar afgestemd moeten worden door een coördinator. In een klein aantal gevallen is het mogelijk dat de politie de coördinatie uitvoert. In de meeste gevallen moet u echter zelf de inzet van uw eigen mensen coördineren.

Indien gewenst leveren wij op de dag van het evenement een coördinator voor de uitvoering van de verkeersmaatregelen, waarmee u dus een groot deel van het werk uit handen wordt genomen. Hiermee kan worden bereikt dat een goede aansturing van uw mensen is gewaarborgd. En dat betekent weer dat er snel en efficiënt gereageerd kan worden op onverwachte gebeurtenissen.

 
Quivium
Verkeerskundig advies

Tel. 0541-356767
Email:
Wij streven er naar om de
informatie op deze website actueel te houden.
Desondanks kan aan de informatie op deze website geen
enkel recht worden ontleend. Quivium is een private onderneming
en is op geen enkele wijze verbonden met welke overheidsinstantie dan ook.

Contact - Voorwaarden - Privacyverklaring - Disclaimer - Website: Dinkel Systems