Verkeer bij evenementen

Bij een evenement komen vaak diverse verkeersstromen samen. Daarbij gaat het om diverse bezoekersstromen, artiesten, VIP's, medewerkers, leveranciers en ook het zogeheten achtergrondverkeer, verkeer dat niets met het evenement van doen heeft.

Bij een evenement is over het algemeen typisch sprake van een locatie waarbij de verkeersvoorzieningen niet of beperkt zijn afgestemd op evenementen. Anders gezegd: er is weinig ruimte om de soms grote verkeersstromen af te wikkelen.

Gemeenten stellen voor evenementen dan ook regelmatig een verkeersplan verplicht bij het aanvragen van een evenementenvergunning. Hierin moet de evenementorganisator een plan maken waarin wordt aangegeven hoe de verkeersstromen geregeld worden. Bijvoorbeeld welke wegen worden afgesloten, hoe de stromen worden omgeleid of welke route een bepaalde groep mensen moet volgen.

In het verkeersplan (of mobiliteitsplan) kan daarnaast ook een plan worden gemaakt voor het parkeren van de bezoekers en het plaatsen van bewegwijzering.

Quivium is gespecialiseerd in het opstellen van verkeersplannen bij evenementen. Wij verzorgen daarvoor analyses voor het evenement ten aanzien van verwachte verkeersstromen en beschikbare infrastructuur. Zonodig gaan wij ter plaatse beoordelen welke wegen wel of niet geschikt zijn.

Tenslotte maken wij alleen het verkeersplan. U verzorgt de uitvoering zelf, met eigen vrijwilligers of medewerkers, of u huurt een extern bedrijf in voor de uitvoering. U heeft dus feitelijk het voordeel van een onafhankelijke partij voor het opstellen van het verkeersplan.

Wel hebben wij diverse contacten, welke wij kunnen benaderen om de uitvoering voor rekening te nemen. Indien gewenst kunnen wij wel de coördinatie of eventuele instructies verzorgen.

 
Quivium
Verkeerskundig advies

Tel. 0541-356767
Email:
Wij streven er naar om de
informatie op deze website actueel te houden.
Desondanks kan aan de informatie op deze website geen
enkel recht worden ontleend. Quivium is een private onderneming
en is op geen enkele wijze verbonden met welke overheidsinstantie dan ook.

Contact - Voorwaarden - Privacyverklaring - Disclaimer - Website: Dinkel Systems