Informatie voor en over verkeersregelaars

Let op: per 1 maart 2009 is de regelgeving omtrent verkeersregelaars aangepast. Een groot aantal wijzigingen zijn daarbij doorgevoerd. In de praktijk toegepaste middelen zijn gelegaliseerd of in een aantal gevallen juist strafbaar gesteld. De informatie op deze en onderliggende pagina's zijn aan de nieuwe regelgeving aangepast. De gehele Regeling Verkeersregelaars 2009 is eveneens integraal op onze website geplaatst.

Quivium adviseert...
Wij hebben ruime ervaring opgedaan met verkeersregelaars. Zowel door in eigen beheer verkeersregelende taken uit te voeren, als door de coördinatie en planning te verzorgen.

Daarnaast hebben wij bij de inzet van verkeersregelaars oog voor de verkeerskundige aspecten van de inzet, zoals de doorstroming. Wij zijn dan ook een volwaardige partner voor politie, overheid en uitvoerende instantie. Lees verder...

Introductie

U komt ze heel vaak tegen bij evenementen en wegwerkzaamheden: de verkeersregelaar. De verkeersregelaar wordt ingezet voor drie belangrijke redenen:

  • Bevorderen van de doorstroming
  • Waarborgen van de veiligheid
  • Beperken van de overlast 

Wij merken dat er bij diverse partijen vaak onduidelijkheid is over de eisen en voorwaarden voor inzet van verkeersregelaars. Ook de verkeersregelaars zelf weten soms niet wat zij wel of niet mogen, moeten en kunnen. Vandaar dat wij op deze pagina's een overzicht geven van relevante informatie.

Soorten verkeersregelaars

Er zijn vier soorten verkeersregelaars:

Alle soorten verkeersregelaars kennen dezelfde grondslag in de wet. Afhankelijk van de soort verkeersregelaar gelden andere eisen ten aanzien van opleiding en aanstelling.

Wettelijke grondslag

De bevoegdheden van de verkeersregelaar liggen verankerd in de wet. Alle weggebruikers (ook fietsers en voetgangers) zijn verplicht de aanwijzingen van verkeersregelaars op te volgen (art. 82 RVV 1990). De politie kan bij het negeren van aanwijzingen van een verkeersregelaar een boete opleggen van € 180,00.

De bevoegdheden van de verkeersregelaar worden ontleend aan de aanstelling door het betreffende bestuursorgaan en het dragen van de voorgeschreven kleding en/of uitrusting. Het is ook mogelijk dat de aanstelling door het bevoegde gezag wordt ingetrokken.

Overzicht wetgeving
Besluit Administratieve Bepalingen Wegverkeer (BABW)

Wegenverkeerswet 1994 (WVW)

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV)

Regeling Verkeersregelaars 2009

 

 
Quivium
Verkeerskundig advies

Tel. 0541-356767
Email:
Wij streven er naar om de
informatie op deze website actueel te houden.
Desondanks kan aan de informatie op deze website geen
enkel recht worden ontleend. Quivium is een private onderneming
en is op geen enkele wijze verbonden met welke overheidsinstantie dan ook.

Contact - Voorwaarden - Privacyverklaring - Disclaimer - Website: Dinkel Systems