Instructie en training

Bij de uitvoering van het verkeersplan worden vaak veel verschillende mensen ingezet. Denk bijvoorbeeld aan verkeersregelaars, parkeerbegeleiders, kaartcontroleurs, extra coördinatoren, enzovoort. Deze personen moeten vooraf weten wat de taken zijn op de dag of dagen van het evenement. Ook hier geldt het spreekwoord: een goede voorbereiding is het halve werk!

Instructie en training kan op diverse vlakken plaatsvinden. Een aantal voorbeelden zijn:

  • Procedures bij calamiteiten: hoe moeten uw verkeersregelaars handelen indien een hulpverleningsvoertuig moet komen?
  • Communicatieprocedures: weten uw medewerkers hoe zij een portofoon moeten bedienen en via welke lijnen melden zij zich in?
  • Spreiding van verkeersstromen: door het spreiden van de stromen kan de drukte op één punt worden verminderd. Wij instrueren uw medewerkers over de beste spreidingstactiek.
  • Parkeertechnieken: met name bij parkeren in bermen of op weilanden is het van belang om zoveel mogelijk voertuigen te parkeren. Wij vertellen uw medewerkers over de beste parkeertechniek voor iedere specifieke locatie.
 
Quivium
Verkeerskundig advies

Tel. 0541-356767
Email:
Wij streven er naar om de
informatie op deze website actueel te houden.
Desondanks kan aan de informatie op deze website geen
enkel recht worden ontleend. Quivium is een private onderneming
en is op geen enkele wijze verbonden met welke overheidsinstantie dan ook.

Contact - Voorwaarden - Privacyverklaring - Disclaimer - Website: Dinkel Systems