Regelgeving

Vrijwel alles is aan regels of wetten gebonden. Dit geldt in veel gevallen ook voor evenementen en locaties. Voor evenementen is de evenementvergunning het belangrijkste. Deze vergunning dient als basis voor het houden van uw evenement en biedt tevens mogelijkheden om verkeersmaatregelen te (laten) nemen.

Verkeersplan en verkeersmaatregelen

De verkeersmaatregelen zelf zijn veelal gebonden aan de geldende wetten op het gebied van verkeer (Wegenverkeerswet, Besluit Administratieve Bepaling Wegverkeer). Dat houdt onder meer in dat voor bepaalde maatregelen een verkeersbesluit genomen dient te worden en/of dat de wegbeheerder een vergunning moet afgeven. Voorbeelden hiervan zijn het plaatsen van bewegwijzering of het afsluiten van (doorgaande) wegen.

Overheden stellen in hun vergunning of toestemming ook regelmatig voorwaarden aan het verkeersplan. Daarbij kunt u denken aan een ongehinderde toegang voor hulpdiensten, een goede doorstroming voor het verkeer of het beperken van vertragingen voor lijnbussen. Het is heel belangrijk om met dergelijke aspecten rekening te houden, omdat het al of niet naleven van deze voorwaarden effect kan hebben op toekomstige edities van uw evenement.

Verkeersregelaars

Een belangrijk punt in de regelgeving dat nog steeds massaal wordt genegeerd, is de regelgeving ten aanzien van verkeersregelaars. Het is uitermate belangrijk om deze regels na te leven, omdat de verzekering niet uitkeert indien er "illegaal" verkeer wordt geregeld. Per 1 maart 2009 is de regelgeving gewijzigd. Onze website is volledig up-to-date.
Klik hier voor meer informatie.

Belangrijke aandachtspunten

Er zijn een drietal onderwerpen waarvoor vrijwel altijd regels bestaan of waaraan in de vergunning voorwaarden worden gesteld.

Veiligheid:
Toegang voor hulpdiensten

Overlast en hinder:
Afsluiting van wegen
Parkeerverboden

Doorstroming:
Plaatsen bewegwijzering
Openbaar vervoer
Parkeren

 
Quivium
Verkeerskundig advies

Tel. 0541-356767
Email:
Wij streven er naar om de
informatie op deze website actueel te houden.
Desondanks kan aan de informatie op deze website geen
enkel recht worden ontleend. Quivium is een private onderneming
en is op geen enkele wijze verbonden met welke overheidsinstantie dan ook.

Contact - Voorwaarden - Privacyverklaring - Disclaimer - Website: Dinkel Systems